- جان؟
- هوم؟
- شمارشگر بلاگت هنوز عدد 1895 رو نشون میده!
- اوه نه!! برنامه ی کریسمس کنسل شد پس!
- '_'
- D: