راستی یک نکته ی خود پسندانه!!! :)

اینکه با دیدن تریلر دوم فهمیدم چقدر پست «سقوط یا فرود» در مورد درگیری شرلوک با «مرگ و زندگی»؛ ژرفا نوشت سوم در مورد «احساس گناه» ، «ژرفانوشت چهارم» درمورد «راز» ، و «ژرفانوشت پنجم» در مورد «واقعیت بداهه و در واقع، دلبستگی ها» رو درست و دقیق اشاره کردم!!! ^_^ حالا فصل چهارم بیاد، عمق دقتش بیشتر هم معلوم میشه! :)))

حال می کنیداااا!! والللللا! :))


------------------------------------------------------------

پ ن :

- جان: شرلوک!

- شرلوک : اوکی! دهنمو میبندم!

- جان: فکر خوبیه!