هذیانی کوچک از شاهکاری ژرف...

و افسوس...1

"جون خودت رو گرفتن" اصطلاح جالبیه ! ... از کی بگیریش؟

وقتی تموم شه، تو دیگه نیستی که از دستش بدی! ... مرگت چیزیه که برای بقیه اتفاق می افته.

زندگی تو برای خودت نیست! بهش دست نزن!2

- انتظار نداشتم اینطوری باشی...

- چی؟ من چی هستم؟

- بهتر

- از کی؟

- از هر کسی!3

- نگرانت شدم! خیلی مضطرب بنظر میرسی؟

- مضطرب بنظر میرسم؟ تو داری میمیری!

- خب پس من جلوترم! اضطراب میتونه هر روزت رو خراب کنه اما مرگ فقط یکی رو!4

"باید اون کلاهو سرت میذاشتی! بچه ها عاااشق کلاهن! :)" {خطاب این جمله به شرلوک است ، نه جان!}

و سکانس آخر: "من شرلوک هلمزم. باید این کلاه لعنتی رو بذارم! :) ... درست نمیگم مری؟!..."
5

اون هیولا خطرناکترینه، باید متوقف بشه!...اون موجود فاسد منزجر کننده، نمونه ی عینی شرارت انسانیه.. و اگر تنها کاری که تو این دنیا بکنم از بین بردن اون باشه،  پس زندگیم بی هدف نبوده... به من نگاه کن!... الآن نمیتونم اینکارو بکنم! تنهایی نه!...


+ اون با دادن جونش برای حفظ من، به زندگی من ارزش بالایی داد. سرمایه ی عظیمی که نمیدونم چطور باید خرجش کنم...6

طنز قشنگ :

بله همه اش قابل پیش بینی بود. البته بجز صندوق عقب! اون دیگه نامردی بود!! 

:)))7

- چیکار میکنه؟ چرا مثل دیوونه ها داره ول میچرخه؟! 

- اون (مری) مُرد مایکرافت! احتمالاً هنوز شوکه است!

- همه میمیرن! تنها کاریه که به انسانها میشه اعتماد کرد که حتماً انجام میدن! چطور هنوز مردمو غافگیر میکنه؟!


{یادآوری- بازی بزرگ:

- از بازی خوشت اومد؟

- آدمهای زیادی مردن!

- این کاااااریه که همه ی مردم انجااام میدنننن!!

#موریارتی

#احساسات #شرلوک }8

سوال:

این تصویر، ... کمتر از نیم ثانیه،... نمایش لابلای فریاد زدن شرلوک کنار پل...؟ think!

#شلیک #هواپیما
9

صحنه ی زیبا :

یادآوری «عصا» با دیدن «عصا» ... 

+ بعد در بیمارستان : نیاز به «عصا» ، و پیش بینی «عصا»!10

ظرافت بی نظیر بازیگری:

افتادن کنار پل، درست شبیه تیر خوردن، و در تدوین هم همراه با صداگذاری تیرخوردن است....11

و یکی از #دیالوگهای_پنهان ، ظریف و زیبا: 

حالا دیگه اگه بتونم، اجازه نمیدم حتی یک فنجان بشکنه... فنجان در دستان خانمی که برای من چای درست کرده از اسلحه ی سربازان انگلیس در نبرد شکسپیر هم مهمتره!12

و یک  #استنتاج_پنهان:

#هیولای_کوچک  #دزد_دریایی  #کلاه   #بچه_ها_عاشق_کلاهن   #زندگیت_مال_خودت_نیست_بهش_دست_نزن