سلام دوستان!!

ژرفانوشت هجدهم در حال تکمیله و بزودی آماده میشه. پیشنهاد میکنم بخاطر وقفه ی طولانی ای که افتاده، ژرفانوشتهای سری داستانی دوم (یعنی 14 تا 17) رو مرور بفرمایین تا فضا به یادتون بیاد...

میگی یادته؟...

باشه.

ولی بعداً نگی نگفتیاااا!...


:)

MISS ME؟