1. بشدت مشغول میباشم.. هم ژرفانوشت، هم چند تا چیز دیگه... احتمالاً همه چیز همزمان با هم آپدیت میشن. مثل شما که گاهی همه همزمان با هم غیب میشین!! امیدوارم هرجا هستین خوب باشین.

2. دو روز فقط مشغول بررسی لوکیشن بودم (نخند! جدی میگم!..) چشام قولوچ شد اینقدر گشتم، بالاخره یه کارایی کردم، اما دیگه انرژیم ته کشید، برای امروز. اما دلم میخواست درهرحال آپ کنم.

3. یک سؤال: الآن هوا دقیقاً گرمه؟ سرده؟ میخواد سرد بشه نمیتونه؟ میخواد معمولی باشه یخ میبنده؟ فازش چیه واقعاً؟


--------------------------

پ ن:

آه... یکی از علائم سقوط در سراشیبی انحطاط در توانایی گنجاندن افکار و تناسب اونها با عمل، بهنگام دست و پنجه نرم کردن با زمان؛ اینه که....

راجع به آب و هوا صحبت کنی!

SH_