شاید (حتماً) خیلیا متوجه شدن. من و خواهرم هم همون دفعه اولی که فیلمو از تلویزیون دیدیم فهمیدیم..ولی اون زمان، فک کردیم سوتی فیلمه! نگو اصل کاره اصلاً!!  :


وقتی شرلوک داره رمز «SHER» رو در گوشی آیرین ادلر وارد میکنه و بهش در مورد علائم «عشق» میگه، و میگه :«مردمکت گشاد شده بود...» ، دقیقاً همون لحظه مردمک خودش هم درست مثل آیرین، گشاد گشاد شده بود!! :) با چنین دیدی دو تا نکته جالب تر میشه! :


- مرور دیالوگهایی که در زمان وارد کردن رمز میگفت!

- «فرایند جاری در ذهنش» که منجر به پیدا کردن ناگهانی رمز شد!! 


:)