بیاین بازی کنیم. رمز رو وارد کنید و ادامه بدید. SH_--------------------

پ ن :- جان : شرلوک؟

- شرلوک : هوم؟!

- خب اون چیه؟

- خدای من! جان، اصلش اینه که شما جوابو بگید! من بگم که دیگه بازی نمیشه!!

- هی هی ، وایسا! خب تو هیچ سؤالی طرح نکردی! همینجوری رمز از کجا بیاریم؟!!

- هوم؟ ... ام... نگفتم؟!

- نه! :/

- فکر کردم گفتم؟! مطمئنی نگفتم؟!

- نگفتی!! :|

- پس ظهر وقتی داشتم توضیح میدادم...؟

- هیچکس اینجا نبود شرلوک!! وقتی اومدم داشتی با دمپایی روفرشی حرف میزدی!

- جدی؟ بنظر هوشمند میومد!... آه، خیلی خب، یبار دیگه میگم. اولیش خیلی ساده است. ولی بقیه اش قرار نیست اینقدر ساده باشه!..

- شرلوک!

- (( من کی ام؟ مهربانم اما گاهی خشنم. حتی اگر اسلحه نداشته باشم، میتونین یه اهرم تایر از جورابم پیدا کنین. ))

جواب رو اینجا وارد کنید.