من چی هستم؟

میتونم شبیه نقاشی باشم. ولی میتونم رمز آمیز باشم. شرلوک منو دیده. از لابلای دیوارهای خرابه ها، تا بلندترین برج های لندن.

"اسمم" رو بگید.


محل وارد کردن جواب : اینجا


-------------

پ ن:

+ رمزها به انگلیسی، بدون فاصله، و بدون حروف بزرگ هستن.