سه الی چهار پست مفصل برای نوشتن دارم. بخش سوم زوایای زیبای کارآگاه دروغگو ؛ یک نکته درباره ی مایکرافت ؛ بررسی انتخابی طنزهای کارآگاه دروغگو ؛ و بررسی سیاسی فصل چهارم (برخلاف اسم بظاهر زننده اش؛ مطلب مفصل و قابل توجهیه).. در حال استخراج تصاویر مربوطه از داخل فیلم بودم. تقریباً تموم شد... نه تموم هم نشد!!... اما هنوز هم (در ادامه ی این چند روز) همون مقاومت عجیب رو حس میکنم!.. طلسم دستمو!! نمیدونم چرا نمیره به نوشتن...

توی جمجمه ام پر از حرفه.. همش سیگنال میشه عضله به عضله میاد پایین ، جمع میشه سر انگشتام.. وقتی کیبرد رو لمس میکنم نبض میزنه... عین تشنه ها! گشنه ها! خمارا! ولی سر آخر... نمیتونم هیچی بنویسم... شاید همین چند خط دری وری هم فقط کمی از فشارش رو تخلیه میکنه... ولی بازم بخاطر همین چند خط هم ممنونم،.. دستم!! :)


***

فعلاً اینو بذارم یکم هوامون عوض شه :) .. :